سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۸:۴۵
 

اخبار

خبر تصویری / انجام ارزیابی جامع اعتباربخشی بیمارستان بزرگ نفت اهواز

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ، یکم و دوم خرداد ماه 1401، تیم ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان متشکل از یک نفر ارزیاب مدیریتی ، یک نفر ارزیاب بالینی و یک نفر ارزیاب بهداشت محیط ، بیمارستان بزرگ نفت اهواز را بر اساس سنجه های جامع دور پنجم اعتباربخشی ، مورد ارزیابی قرار دادند.

 

اعتباربخشی401-33
اعتباربخشی401-32
اعتباربخشی401-31
اعتباربخشی401-15
اعتباربخشی401-14
اعتباربخشی401-12
اعتباربخشی401-11

اعتباربخشی401-9
اعتباربخشی401-8
اعتباربخشی401-7

اعتباربخشی401-6
اعتباربخشی401-5
اعتباربخشی401-4
اعتباربخشی401-3
اعتباربخشی401-2
اعتباربخشی401-1
اعتباربخشی401-30
اعتباربخشی401-29
اعتباربخشی401-28
اعتباربخشی401-27
اعتباربخشی401-26
اعتباربخشی401-25

اعتباربخشی401-24
اعتباربخشی401-23
اعتباربخشی401-22
اعتباربخشی401-21
اعتباربخشی401-20
اعتباربخشی401-19
اعتباربخشی401-17
اعتباربخشی401-18
اعتباربخشی401-16
اعتباربخشی401-15

۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۸
روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز |
تعداد بازدید : ۸۱۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839