سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۱
 

تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۸,۲۰۵,۰۶۸ نفر
۱,۲۲۳ نفر
۲,۰۴۴ نفر
۱۸ آذر ۱۴۰۰
۶۴,۵۸۵ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.223.3.251
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۱۵ ۸۲   کاربر ۱۴۷   صفحه
۰۷/۱۴ ۱۱۱   کاربر ۲۵۷   صفحه
۰۷/۱۳ ۱۴۲   کاربر ۲۹۳   صفحه
۰۷/۱۲ ۲۳۹   کاربر ۴۰۴   صفحه
۰۷/۱۱ ۲۵۷   کاربر ۵۵۶   صفحه
۰۷/۱۰ ۲۱۵   کاربر ۴۷۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۲۶۵   کاربر ۶۱۰   صفحه
۰۷/۰۸ ۱۴۳   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۷/۰۷ ۲۳۲   کاربر ۴۹۴   صفحه
۰۷/۰۶ ۶۸۹   کاربر ۱,۲۴۲   صفحه
۰۷/۰۵ ۲۷۴   کاربر ۵۰۴   صفحه
۰۷/۰۴ ۹۷۲   کاربر ۱,۸۱۲   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۴۶   کاربر ۲۷۴   صفحه
۰۷/۰۲ ۲۴۵   کاربر ۴۴۸   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۰۷   کاربر ۲۰۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۰۹   کاربر ۲۰۳   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۲۴   کاربر ۴۰۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۷۹   کاربر ۵۷۷   صفحه
۰۶/۲۸ ۳۴۷   کاربر ۶۶۷   صفحه
۰۶/۲۷ ۳۳۱   کاربر ۶۵۱   صفحه
۰۶/۲۶ ۹۴   کاربر ۱۵۲   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۱۸   کاربر ۱۷۴   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۱۰   کاربر ۲۲۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۹۶   کاربر ۳۸۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۷۷   کاربر ۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۲۷۷   کاربر ۵۶۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۲۰۲   کاربر ۴۱۲   صفحه
۰۶/۱۹ ۳۴۲   کاربر ۶۰۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۳۷   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۱۸   کاربر ۲۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵,۶۹۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۹,۶۲۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۴,۰۱۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۱۰۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳,۰۰۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲,۰۴۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵,۸۱۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۱,۷۷۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۸,۶۱۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۳,۱۶۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۲,۸۹۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۱,۸۹۳ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۷,۲۹۹ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۴,۰۶۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۹,۵۷۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۹,۳۶۴ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۰,۴۶۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۹,۷۳۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۲,۳۳۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۳,۰۸۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۸,۹۴۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۰,۴۱۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۵,۸۶۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۶,۰۱۳ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۴۸۶,۵۲۲ ۴۴ %
ZZZ
نامشخص
۱,۶۴۴,۸۱۷ ۲۱ %
USA
USA
۱,۱۳۰,۶۴۱ ۱۴ %
ROM
ROM
۵۰۶,۱۶۴ ۶ %
DEU
DEU
۳۶۳,۸۰۴ ۵ %
SWE
SWE
۱۲۴,۸۳۹ ۲ %
GBR
GBR
۱۲۰,۲۸۶ ۲ %
RUS
RUS
۱۰۸,۶۴۱ ۱ %
NLD
NLD
۹۲,۹۸۶ ۱ %
CHN
CHN
۸۵,۷۷۸ ۱ %
AUT
AUT
۶۱,۷۰۹ ۱ %
UKR
UKR
۳۹,۷۸۸ ۰ %
POL
POL
۳۶,۸۶۷ ۰ %
FRA
FRA
۲۹,۲۳۷ ۰ %
IND
IND
۲۸,۴۷۲ ۰ %
AUS
AUS
۲۵,۰۵۹ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۰۴۸ ۰ %
ESP
ESP
۲۰,۴۳۳ ۰ %
DNK
DNK
۱۹,۰۷۸ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۲۳۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸۲,۴۲۶ ۶۳ %
Firefox
Firefox
۱۰۴,۷۱۰ ۱۷ %
Safari
Safari
۶۹,۲۴۵ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۲۴,۱۸۷ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۰,۴۳۴ ۲ %
Other
Other
۵,۲۴۲ ۱ %
Edge
Edge
۴,۳۴۸ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۹۸۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲,۴۵۸ ۰ %
Opera
Opera
۱,۴۵۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۴۲۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۵۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۱۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۲۷,۷۸۸ ۵۴ %
Windows 7 ۱۰۸,۶۹۶ ۱۸ %
iOS ۶۸,۴۴۵ ۱۱ %
Windows 10 ۴۳,۰۷۵ ۷ %
Other ۱۷,۵۵۲ ۳ %
Android ۱۴,۹۴۸ ۲ %
Windows 8 ۱۲,۴۷۱ ۲ %
XP ۷,۰۴۳ ۱ %
Vista ۱,۸۷۴ ۰ %
Windows 2003 ۵۰ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
جواب آزمایش ۲,۵۹۱
نوبت دهی ۲,۴۴۸
بیمارستان نفت اهواز ۱,۵۸۹
ahv.piho.ir ۱,۵۳۱
جواب ازمایش ۱,۳۶۲
آزمایشگاه ۱,۱۸۲
آزمایش ۱,۰۵۷
نوبت گیری ۵۶۲
ازمایشگاه ۵۱۱
نوبت ۴۵۳
ازمایش ۳۹۸
دندانپزشکی ۳۸۶
بیمارستان بزرگ نفت اهواز ۳۳۴
نتیجه آزمایش ۲۹۱
نوبت دهی بیمارستان نفت اهواز ۲۸۵
اهواز ۲۴۷
جواب آزمایشات ۲۲۷
نوبت دهی غیر حضوری ۲۲۶
نوبت دندانپزشکی ۲۲۱
جواب ۲۰۰
دندان پزشکی ۱۹۷
www.ahv.piho.ir ۱۹۴
بیمارستان نفت ۱۹۱
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ۱۷۷
سامانه نوبت دهی ۱۶۸
نتایج آزمایش ۱۶۵
آزمایشات ۱۵۱
نرم افزار ۱۳۵
بیمارستان بزرگ نفت ۱۳۵
دریافت جواب آزمایش ۱۳۰
سایت بیمارستان نفت اهواز ۱۲۸
بهداشت و درمان نفت اهواز ۱۲۳
نوبت دهی دندانپزشکی ۱۲۳
جواب ازمایشات ۱۲۲
جواب آزمایشگاه ۱۲۰
جواب آزمایش خون ۱۱۶
سامانه نوبت دهی غیرحضوری ۱۱۱
www.piho.ir ۱۰۷
درمانگاه ۱۰۶
طب صنعتی ۱۰۴
بیمارستان شرکت نفت اهواز ۱۰۳
مشاهده جواب آزمایش ۱۰۲
سامانه نوبت دهی غیر حضوری ۹۸
جواب آزمایش بیمارستان نفت اهواز ۹۴
چشم پزشکی ۹۳
تلفن ۹۱
جوابدهی ۹۰
نوبتدهی ۸۹
نتیجه ازمایش ۸۹
نوبت دندان پزشکی ۸۹

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839